Copenhagen Institute of Interaction Design

Også her i Norden kan man finne skoler for designspirer. Som seg hør og bør ligger en av de mest anerkjente i København, for mange selve hjertet av skandinavisk design. Copenhagen Institute of Interaction Design (CIID) tilbyr, som navnet tilsier, utdanning innen interaksjonsdesign, fortrinnsvis på masternivå. Læringen fokuserer på krysningspunktet mellom tradisjonell design og sosio-teknologiske trender, der det visuelle og estetiske er mindre i fokus til fordel for den immaterielle opplevelsen.

Interaksjonsdesign handler i stor grad om å forstå behov og preferanser hos brukeren eller mottakeren, og med det tilrettelegge for å på best mulig måte skape en god opplevelse. Utdannelsen har derfor et vesentlig fokus rettet mot forretningsforståelse, kommunikasjon og implikasjoner for omgivelsene, det være seg for eksempel miljø eller kundegrupper. Formålet er å utdanne designere og innovatører som kan være med å påvirke morgendagens hverdagsliv gjennom sine produkter og konsept.

CIID ble etablert i 2006 med det formål å skape en internasjonal setting for design som samler studenter, lærere og designere fra hele verden i et utviklende og inspirerende miljø. Skolen tilbyr per i dag kun 23 skoleplasser, så her er det en kompetitiv prosess i vente for den som eventuelt ønsker å søke seg inn.

I tillegg til selve utdanningsprogrammet, bedriver CIID både forskning og innovasjon i strukturerte former. Sistnevnte skjer gjennom skolens inkubator. Denne har en person-fokusert tilnærming til innovasjon og utvikling. Inkubatoren, som har fått navnet The Nest, følger et konsept der idé-innehaveren bruker fire til tolv måneder på å utvikle konseptet sitt til en forretning, tett fulgt av én av de omlag 50 mentorene som er knyttet til skolen gjennom et globalt nettverk. Avhengig av produkt og behov, vil hver enkelt få sin egen mentor som kan brukes ikke bare som ressurs til selve utviklingen av en prototype, men også som en inngangsdør til et større nettverk når produktet skal tas videre ut på markedet.

En viktig del av The Nest/I er laben, hvor studentene har mulighet til å utvikle prototypen sin ved hjelp av moderne teknologi som for eksempel 3D- printere, laserkuttere og annet profesjonelt utstyr. Forskere, lærere, medstudenter og andre eksperter står klare til å gi input på produktet for å på denne måten videreutvikle produktet eller designet slik at det er mest mulig orientert mot sluttbruker. Dette er en sentral del av en suksessfull innovasjonsprosess, og har nok kanskje noe av æren for den effektive utviklingsfasen hos CIID.

flash-blog