Rhode Island School of Design (RISD)

Det finnes i dag en rekke institusjoner globalt som tilbyr utdannelse innen moderne design, det være seg innen kunst- og moteverdenen, eller innen industriell og grafisk design. Én av de mest ettertraktede utdanningsinstitusjonene er Rhode Island School of Design – ofte forkortet RISD. Som navnet tilsier ligger denne skolen på Rhode Island, USAs minste delstat målt i areal. Her ligger skolen i forlengelsen av campusen til det mer kjente Ivy League-universitetet Brown. Dette gir skolen en helt spesiell atmosfære. Den har også historiske røtter: RISD ble grunnlagt allerede i 1877, og er i så måte for pioner å regne hva angår designutdanning.

RISD har utmerket seg for å ha en suksessfull elevmasse, der blant annet to av de tre gründerne av Airbnb er tidligere elever ved skolen. Og når vi snakker om elevmasse bør det også nevnes at skolen har en svært høy tilfredshet blant sine elever: ifølge en undersøkelse Business Insider har utført, svarer hele 85,1 % at de mener programmet deres ved skolen er verdifullt for deres videre karrière. Skolen har per i dag i overkant av 2400 studenter innskrevet – ikke bare fra USA, men også fra en lang rekke andre land. Konkurransen om en plass er stor. Alumninettverket rommer omlag 30.000 studenter.

Av ulike retninger som tilbys på skolen er disse fordelt over en rekke bachelorprogram og hele 19 masterprogram med ulike spesialiseringer. Her tilbys alt fra mer tradisjonell keramikk via film til teknologisk design. De fleste med et designtalent vil kunne finne sin spesialitet ved RISD.

flash-blog