D School: Institute of Design at Stanford University

D School, eller Hasso Plattner Institute of Design at Stanford som er det offisielle navnet, er en egen designskole ved det anerkjente Stanford University i Palo Alto i California. Designskolen, som ble etablert i 2004, er ment å være et spesielt tilbud rettet mot studenter som liker å utforske og eksperimentere. David M. Kelley, skolens hovedgrunnlegger, har uttalt at skolen legger tilrette for å finne kreative løsninger på problemer, etter en tankegang som er typisk for designere og kreative sjeler.

Ifølge den amerikanske avisen The New York Times, er d.school etter hvert blitt én av de mest ettertraktede studieprogrammene ved Stanford. Dette sier mye med tanke på at universitetet er et av verdens høyest rangerte universiteter.

Skolen har fått navnet sitt etter en av grunnleggerne, Hasso Plattner, som bidro med 35 millioner i startkapital til skolen. Han er en av medgrunnleggerne av den tyske softwarebedriften SAP.

Studieprogram

De ulike studieretningene ved d.school fordeler seg på videreutdannelse, såkalte Executive Programs og ulike innovasjonsprogram tiltenkt studenter. Av konkrete program kan nevnes K12 Lab, Fellows in Residence, Designing for Social Systems og University Innovation.

D.school tilbyr også ulike workshops innenfor ulike emner relatert til innovasjon og teknologi. Eksempler på tema for slike workshops kan for eksempel være maskinlæring og blockchain. Sammenlignet med andre skoler for design har d.school en sterk teknologi- og innovasjonsprofil, noe som er naturlig gitt dens utspring fra Stanford. Samspillet mellom design og ny teknologi er derfor viktig for hvordan skolen har bygget opp sitt undervisningsopplegg, gjennom prosjekter og utstrakt samarbeid mellom ulike aktører. Deres formål er å skape en bred forståelse for innovasjon og innovativ tankegang samt teknologiforståelse blant ledere, lærere og andre profesjonelle aktører som gjennom sitt daglige virke er med på å skape og drive endringsprosesser på ulike arenaer i samfunnet vårt.

Suksessfulle produkter

Av produkter som er oppstått som resultat av iherdig innsats av skoens studenter og lærere, kan nevnes Embrace, som er et teppe og babyvarmer som skal hindre spedbarnsdød i utviklingsland. Produktet er spesielt rettet mot fortidligfødte og spedbarn med lav fødselsvekt som trenger mer varme og nærhet for å utvikle seg enn det normalvektige nyfødte kanskje trenger.

Et annet produkt fra skolen, også dette rettet mot utviklingsland, er den såkalte d.lamp. Dette er en LED-lampe spesielt utviklet for rurale strøk.

Av produkter som har slått an her hjemme har du kanskje hørt om appen Pulse News Reader? Denne nyhets-aggregatoren ble utviklet ved skolen og ble lansert på markedet i 2010. Den var opprinnelig utviklet for Android og iOS, og ble raskt en av de mest solgte applikasjonene i Apples Appstore. Senere ble produktet videreutviklet for nettverksplattformen LinkedIn, og har i dag fått navnet LinkedIn Pulse.

flash-blog